غذای سالم

اضافه وزن و چاقی دوران کودکی : کمک به کاهش وزن فرزندتان

تغذیه کودکان بسیار مهم و حیاتی بوده چرا که کودکان در سنین رشد نیاز به مقدار معین و مناسبی کالری دارند. اما اگر یک کودک کالری بیشتری مصرف کند، بدن این غذای اضافی را به عنوان چربی ذخیره می کند که این باعث اضافه وزن و چاقی مفرط  در آنان می شود .لذا با رژیم…